BHP w branży budownictwo

Przestrzeganie przepisów BHP w branży budownictwo jest szczególnie ważne i obowiązkowe,gdzie styczność z różnymi rozpuszczalnikami, zaprawami, pracami na wysokościach, obsłudze różnych maszyn bez których dzisiejsze wznoszenie budynków by nie istniało,jest na porządku dziennym. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa , wynikającymi zagrożeniami,wyposażenia w odzież i narzędzia ochronne, zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac np.:wysokościowych, spawalniczych,elektrycznych,itp oraz zaopatrzeniu apteczki w potrzebne środki oraz dostępność w każdej chwili. Również wysyłanie na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe i powinno być przeszczegane.Zachowanie przepisów BHP w branży budownictwo i dbanie o „przyjazne”środowisko pracy należy zarówno do pracodawcy oraz pracownika, nie stwarzanie zagrożeń kończących się wypadkiem lub utratą zdrowia współpracowników przez nie umyślne zostawienie narzędzia pracy w nie odpowiednim miejscu, praca bez odzieży ochronnej, lub nadmierne ryzyko.

Czytaj również  Tynki Gipsowe - najczęściej popełniane błędy