Budownictwo w okresie renesansu

Budownictwo w okresie renesansu w Polsce należy do najlepszych jest to tak zwany złoty wiek dla budownictwa, w którym wznoszono obiekty murowane wykonywane były z cegły i kamienia. Wytworzyły się nowe metody i wzornictwo np: budowle z kopułami, arkada, łuki oparte na filarach oraz kolumnach, attyka ( jest to upiększająca ściana nad gzymsem kończąca front budynku). Rozwijało się zarówno budownictwo sakralne jak i świeckie,najlepszą zachowaną budowlą nowożytnych jest ratusz w Poznaniu sam Giovanni Battista Quadro przeprowadzał budowę, zakończona jest attykową koroną z trzema wieżyczkami. Dzięki świetnie rozwijającemu się budownictwu przebudowano Wawel i tu również pracowali włoscy architekci Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berrecci gdzie możemy podziwiać ich piękno do dzisiaj. Budownictwo w okresie renesansu w Polsce przyczyniło się do powstania wielu wspaniałych obiektów: Zamek Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, Zamek Szafrańców w Piaskowej Skale oraz Zamek Krasickich w Krasiczynie czy Zamek książęcy w Brzegu. Zamość jest przykładem rozwijającej się urbanistyki w renesansie.

Czytaj również  Czy warto brać inspektora budowy ?